Koristi se za ubacivanje prihrane u sistem za navodnjavanje (fertigaciju).

Tank za prihranu - plastični 30L AUTOMAT Venturi cevi
Tank za prihranu se koristi kao uređaj za doziranje vodotopivih đubriva kroz sistem za navodnjavanje. Sadrži membranu koja funkcioniše kao dozator i radi pomoću razlike ulaznog i izlaznog pritiska....
13.920,00  RSD
Merač protoka za venturi cev 1" AUTOMAT Venturi cevi
Merni uređaj koji se postavlja na usisni deo venturi cevi. Koristi se za merenje količine prihrane (l/h) koja prolazi kroz sistem. NAPOMENA: Deklaracija o poreklu robe biće istaknuta na...
1.200,00  RSD
Merač protoka za venturi cev 3/4" AUTOMAT Venturi cevi
Merni uređaj koji se postavlja na usisni deo venturi cevi. Koristi se za merenje količine prihrane (l/h) koja prolazi kroz sistem. NAPOMENA: Deklaracija o poreklu robe biće istaknuta na...
1.410,00  RSD