Mikrobiološka đubriva

Mikrobiološka đubriva stimulišu rast biljaka

Mikrobiološko đubrivo Uniker 5L
Mikrobiološko đubrivo Uniker 5L Mikrobiološka đubriva
Zemljišno SASTAV: Efektivne sojeve proteolitičkih i celulolitičkih...
 1.740,00 RSD
Mikrobiološko đubrivo Panorama Bio Plus 500g
Mikrobiološko đubrivo Panorama Bio Plus 500g Mikrobiološka đubriva
Zemljišno, sistemi irigacije SASTAV: Rizosferne bakterije i spore...
 14.970,00 RSD
Mikrobiološko đubrivo Panorama Bio Plus 100g
Mikrobiološko đubrivo Panorama Bio Plus 100g Mikrobiološka đubriva
Zemljišno, sistemi irigacije SASTAV: Rizosferne bakterije i spore...
 3.240,00 RSD