Mikrobiološka đubriva

Mikrobiološka đubriva stimulišu rast biljaka

Mikrobiološko đubrivo Slavol 10L za navodnjavanje kap po kap
Mikrobiološko đubrivo Slavol 10L za navodnjavanje kap po kap Mikrobiološka đubriva
Folijarno/sistemom za navodnjavanje "kap po kap" SASTAV: Sadrži...
 4.470,00 RSD
Mikrobiološko đubrivo Slavol 1L za navodnjavanje kap po kap
Mikrobiološko đubrivo Slavol 1L za navodnjavanje kap po kap Mikrobiološka đubriva
Folijarno/sistemom za navodnjavanje "kap po kap" SASTAV: Sadrži...
 570,00 RSD
Mikrobiološko đubrivo Panorama Bio Plus 500g
Mikrobiološko đubrivo Panorama Bio Plus 500g Mikrobiološka đubriva
Zemljišno, sistemi irigacije SASTAV: Rizosferne bakterije i spore...
 14.970,00 RSD
Mikrobiološko đubrivo Panorama Bio Plus 100g
Mikrobiološko đubrivo Panorama Bio Plus 100g Mikrobiološka đubriva
Zemljišno, sistemi irigacije SASTAV: Rizosferne bakterije i spore...
 3.240,00 RSD