Rakijaški komplet Duvančić (Alkoholometar + indikator vrenja komine) Merni enološki instrumenti
1. Orijentacioni alkoholometar "rakijaš" -pomoć kod pečenja (destilacije) rakije -za merenje jačine rakije -alkoholometar meri zapreminski (procentualni) udeo alkohola u rakiji ...
1.590,00  RSD
Pipeta za uzorkovanje tečnosti PVC Merni enološki instrumenti
Pipeta za uzorkovanje tečnosti Dužina: 50cm Materijal: pvc NAPOMENA: Deklaracija o poreklu robe biće istaknuta na proizvodu.
660,00  RSD
Indikator vrenja komine Merni enološki instrumenti
Indikator vrenja komine -za određivanje kraja vrenja voćne komine -za pečenje rakije neophodno je da sav šećer prevre u alkohol -ako komina nije prevrela, dobićemo manje rakije ...
1.140,00  RSD
Termometar digitalni za tečnost od -50 do +150 °C Enolandia Merni enološki instrumenti
Termometar digitalni za tečnost od -50 do +150 °C Enolandia Kvalitetan termometar koji je vrlo osetljiv i jednostavan za korišćenje zahvaljujući prisustvu samo dva jednostavna tastera, dok je...
1.650,00  RSD
Menzura PVC 500ml sa skalom Merni enološki instrumenti
Namenjena je za merenje količine tečnosti. Menzura je gradirana do 500 ml, cilindričnog je oblika. MATERIJAL: plastika DIMENZIJE: 55x34 NAPOMENA: Deklaracija o poreklu robe biće istaknuta...
810,00  RSD
Termometar digitalni za tečnost od -50 do +300 °C Merni enološki instrumenti
Merni instrument italijanskog brenda Rondi Renato za određivanje temperature tečnosti. Skala od -50 do +300 °C sa ubodnom iglom od nerđajućeg čelika. Boja: bela NAPOMENA: Deklaracija...
1.680,00  RSD
Alkoholmetar sa toplomerom Merni enološki instrumenti
Alkoholometar je merač koji deluje na principu gustoće tečnosti. Što je tečnost toplija, ona je ređa, te alkoholometar tone dublje. Hladnije tekućine su gušće pa alkoholometar uranja pliće. Pomoću...
1.950,00  RSD
Menzura PVC 250ml sa skalom Merni enološki instrumenti
Namenjena je za merenje količine tečnosti. Menzura je gradirana do 250 ml, cilindričnog oblika. MATERIJAL: plastika DIMENZIJE: Dužina menzure: 31,5 cm NAPOMENA: Deklaracija o poreklu...
630,00  RSD
Menzura staklena sa skalom 250ml Merni enološki instrumenti
Menzura je cilindrična staklena posuda, koja služi za merenje količine tečnosti. NAPOMENA: Menzura je gradirana. NAPOMENA: Deklaracija o poreklu robe biće istaknuta na proizvodu.
1.140,00  RSD
Areometar - Hidrometar za pivo Enolandia Merni enološki instrumenti
Areometar je merni uređaj koji meri gustinu piva. On ne meri količinu alkohola, kako mnogi pogrešno misle, nego količinu otopljenog šećera u sladovini, odnosno specifičnu gustoću sladovine. ...
630,00  RSD
Refraktometar za određivanje šećera u moštu Merni enološki instrumenti
Za precizno određivanje šećera u moštu koristi se automatski refraktometar. Skale: 0 – 140 o Oe (skal a za utvr đ ivanje koncentracije še ć e ra u širi p o O E CHSL E-u ) 0 –...
6.330,00  RSD
Alkoholmetar orijentacioni Merni enološki instrumenti
Alkoholometar je merni instrument kojim se određuje zapreminski (procentualni) udeo alkohola u mešavinama alkohola i vode i bistrim alkoholnim destilatima. Pod tim se podrazumevaju alkoholna pića u...
645,00  RSD
Menzura staklena sa skalom 100ml Merni enološki instrumenti
Menzura je cilindrična staklena posuda, koja služi za merenje količine tečnosti. NAPOMENA: Menzura je gradirana. NAPOMENA: Deklaracija o poreklu robe biće istaknuta na proizvodu.
840,00  RSD
Menzura PVC 100ml sa skalom Merni enološki instrumenti
Menzura je cilindrična staklena posuda, koja služi za merenje količine tečnosti. NAPOMENA: Menzura je gradirana. Dužina menzure: 24 cm NAPOMENA: Deklaracija o poreklu robe biće istaknuta na...
480,00  RSD
Vinomer za određivanje procenta alkohola u vinu Italija Merni enološki instrumenti
Merni instrumenti za određivanje procenta alkohola u vinu. Isporučje se u plastičnoj futroli. Zemlja porekla: Italija NAPOMENA: Deklaracija o poreklu robe biće istaknuta na proizvodu.
510,00  RSD
Širometar - moštomer po EKSELU + temperatura Merni enološki instrumenti
Širometar (moštomer) je sprava koja se koristi za određivanje količine (procenata) šećera u širi (moštu). Deluje na osnovu gustine šire. Postoje dve vrste širometara zavisno od sklale koja se...
1.710,00  RSD
Menzura staklena sa skalom 500ml Merni enološki instrumenti
Menzura je cilindrična staklena posuda, koja služi za merenje količine tečnosti. NAPOMENA: Menzura je gradirana. NAPOMENA: Deklaracija o poreklu robe biće istaknuta na proizvodu.
1.980,00  RSD
Širometar - moštomer po BABOU orijentacioni Merni enološki instrumenti
Širometar - moštomer po BABOU orijentacioni Moštomeri za merenje secera u komini. Merač za širu (širometar) koristimo za određivanje količine (procenat) šećera u moštu. Merač deluje na...
930,00  RSD
Rakijaški komplet (Alkoholometar + indikator vrenja komine) Merni enološki instrumenti
1. Orijentacioni alkoholometar "rakijaš" -pomoć kod pečenja (destilacije) rakije -za merenje jačine rakije -alkoholometar meri zapreminski (procentualni) udeo alkohola u rakiji ...
1.590,00  RSD
Alkoholmetar + temperatura Terarossa Merni enološki instrumenti
Dužina alkoholmetra je 26,5 cm. Merni oseg: 10-70 vol. %, 0-25 G Podela skale: 1,0 vol. %, 1 G Referentna temperature: 20° C Gradomer je veoma sličan Ekslovom širometru. Izrađen je od...
1.710,00  RSD
Menzura PVC 50ml sa skalom Merni enološki instrumenti
Namenjena je za merenje količine tečnosti. Menzura je gradirana do 50 ml, cilindričnog oblika. MATERIJAL: plastika DIMENZIJE: Dužina menzure:18,5 cm NAPOMENA: Deklaracija o poreklu robe...
360,00  RSD
Širometar - moštomer po EKSELU orijentacioni Merni enološki instrumenti
Širometar (moštomer) je sprava koja se koristi za određivanje količine (procenata) šećera u širi (moštu). Deluje na osnovu gustine šire. Postoje dve vrste širometara zavisno od sklale koja se...
930,00  RSD
Širometar - moštomer po BABOU sa toplomerom Merni enološki instrumenti
Širometar - moštomer po BABOU sa toplomerom Moštomeri za merenje šećera u komini. Merač za širu (širometar) koristimo za određivanje količine (procenat) šećera u moštu. Merač deluje na...
1.560,00  RSD
Vinomer za određivanje procenta alkohola u vinu Duvančić Merni enološki instrumenti
Vinomer ili Bernadotova vaga koristi se za orijentaciono određivanje volumnog procenta alkohola u gotovom vinu. Za postizanje najtačnijih rezultata merenja je potrebno izvoditi pri temperaturi vina...
1.290,00  RSD
Širometar + temperatura po BABOU Terarossa Merni enološki instrumenti
Merni instrument za određivanje procenta šećera u širi po BABO-u, sa temperaturnom skalom za preciznije merenje. Isporučuje se u kartonskom omotu sa uputstvom za upotrebu. (Hrvatska...
1.560,00  RSD