Deluje na rast korena, cvetanje, zametanje i rast plodova

Valagro Actiwave - 5L Oplemenjivači zemljišta
Fertigacijom SASTAV: N 3%, K2O 7%, organski ugljenik biološkog porekla 12%, gvožđe 0,5%, gvožđe helirano sa EDDHSA 0,5%, Zn 0,08% i helirani sa EDTA 0,08% PRIMENA: Actiwave je prirodni...
6.894,00  RSD
Kompleks biljnih ekstrakata - Viva Valagro 20L Oplemenjivači zemljišta
SASTAV: N 3% (organski N 1%, 2% kao N-NH2) , rastvorljivi K2O 8%, organski ugljenik( biološkog porekla) 8%, Fe 0,02%, vitamini, proteini, aminokiseline, polisaharidi PRIMENA: Deluje kako na...
21.450,00  RSD
Kompleks biljnih ekstrakata - Viva Valagro 1L Oplemenjivači zemljišta
NOVA ENERGIJA ZA VOĆE I POVRĆE! Viva je biostimulator koji u isto vreme: Stimuliše porast Uspostavlja optimalan odnos između vegetativne mase i plodonošenja Poboljšava kvalitet...
1.199,00  RSD