Širometar - moštomer po EKSELU + temperatura Merni enološki instrumenti
Širometar (moštomer) je sprava koja se koristi za određivanje količine (procenata) šećera u širi (moštu). Deluje na osnovu gustine šire. Postoje dve vrste širometara zavisno od sklale koja se...
1.710,00  RSD
Širometar - moštomer po BABOU orijentacioni Merni enološki instrumenti
Širometar - moštomer po BABOU orijentacioni Moštomeri za merenje secera u komini. Merač za širu (širometar) koristimo za određivanje količine (procenat) šećera u moštu. Merač deluje na...
930,00  RSD
Širometar - moštomer po EKSELU orijentacioni Merni enološki instrumenti
Širometar (moštomer) je sprava koja se koristi za određivanje količine (procenata) šećera u širi (moštu). Deluje na osnovu gustine šire. Postoje dve vrste širometara zavisno od sklale koja se...
930,00  RSD
Širometar - moštomer po BABOU sa toplomerom Merni enološki instrumenti
Širometar - moštomer po BABOU sa toplomerom Moštomeri za merenje šećera u komini. Merač za širu (širometar) koristimo za određivanje količine (procenat) šećera u moštu. Merač deluje na...
1.560,00  RSD
Širometar + temperatura po BABOU Terarossa Merni enološki instrumenti
Merni instrument za određivanje procenta šećera u širi po BABO-u, sa temperaturnom skalom za preciznije merenje. Isporučuje se u kartonskom omotu sa uputstvom za upotrebu. (Hrvatska...
1.560,00  RSD