prirodni vosak

Vosak za kalemljenje 125ml
Vosak za kalemljenje 125ml Kalemljenje i vezivanje voća
Kalemarski vosak 125ml Kalemarski vosak je potreban da bi se kalem...
 324,00 RSD
Vosak za kalemljenje 100gr
Vosak za kalemljenje 100gr Kalemljenje i vezivanje voća
Kalemarski vosak - MEK služi za kalemljenje voćki i drveća na otvorenom...
 240,00 RSD
Vosak za kalemljenje 375ml
Vosak za kalemljenje 375ml Kalemljenje i vezivanje voća
Kalemarski vosak 375ml Kalemarski vosak je potreban da bi se kalem...
 630,00 RSD
Vosak za kalemljenje 60ml
Vosak za kalemljenje 60ml Kalemljenje i vezivanje voća
Kalemarski vosak 60ml Kalemarski vosak je potreban da bi se kalem brzo...
 228,00 RSD
Vosak za kalemljenje 300gr
Vosak za kalemljenje 300gr Kalemljenje i vezivanje voća
Kalemarski vosak - MEK služi za kalemljenje voćki i drveća na otvorenom...
 570,00 RSD