Polipropilensko bure za vino 100L Burad za vino
Burad za čuvanje vina Polipropilenska burad izrađena su po svetskim standardima HACCP, koriste se za skladištenje prehrambenih proizvoda i vrhunskog su kvaliteta. Odlična su zamena za klasičnu...
8.670,00  RSD
Polipropilensko bure za vino 150L Burad za vino
Burad za čuvanje vina Polipropilenska burad izrađena su po svetskim standardima HACCP, koriste se za skladištenje prehrambenih proizvoda i vrhunskog su kvaliteta. Odlična su zamena za klasičnu...
10.590,00  RSD
Polipropilensko bure za vino 200L Burad za vino
Burad za čuvanje vina Polipropilenska burad izrađena su po svetskim standardima HACCP, koriste se za skladištenje prehrambenih proizvoda i vrhunskog su kvaliteta. Odlična su zamena za klasičnu...
13.920,00  RSD
Polipropilensko bure za vino 300L Burad za vino
Burad za čuvanje vina Polipropilenska burad izrađena su po svetskim standardima HACCP, koriste se za skladištenje prehrambenih proizvoda i vrhunskog su kvaliteta. Odlična su zamena za klasičnu...
16.800,00  RSD
Polipropilensko bure za vino 50L Burad za vino
Burad za čuvanje vina Polipropilenska burad izrađena su po svetskim standardima HACCP, koriste se za skladištenje prehrambenih proizvoda i vrhunskog su kvaliteta. Odlična su zamena za klasičnu...
7.680,00  RSD
Polipropilensko bure za rakiju 200L Burad za rakiju
Burad za čuvanje rakije Polipropilenska burad izrađena su po svetskim standardima HACCP, koriste se za skladištenje prehrambenih proizvoda i vrhunskog su kvaliteta. Odlična su zamena za klasičnu...
13.770,00  RSD
Polipropilensko bure za rakiju 100L Burad za rakiju
Burad za čuvanje rakije Polipropilenska burad izrađena su po svetskim standardima HACCP, koriste se za skladištenje prehrambenih proizvoda i vrhunskog su kvaliteta. Odlična su zamena za klasičnu...
8.400,00  RSD
Polipropilensko bure za vino 500L Burad za vino
Burad za čuvanje vina Polipropilenska burad izrađena su po svetskim standardima HACCP, koriste se za skladištenje prehrambenih proizvoda i vrhunskog su kvaliteta. Odlična su zamena za klasičnu...
24.750,00  RSD
Polipropilensko bure za rakiju 50L Burad za rakiju
Burad za čuvanje rakije Polipropilenska burad izrađena su po svetskim standardima HACCP, koriste se za skladištenje prehrambenih proizvoda i vrhunskog su kvaliteta. Odlična su zamena za klasičnu...
7.410,00  RSD
Polipropilensko bure za rakiju 300L Burad za rakiju
Burad za čuvanje rakije Polipropilenska burad izrađena su po svetskim standardima HACCP, koriste se za skladištenje prehrambenih proizvoda i vrhunskog su kvaliteta. Odlična su zamena za klasičnu...
16.410,00  RSD
Polipropilensko bure za rakiju 150L Burad za rakiju
Burad za čuvanje rakije Polipropilenska burad izrađena su po svetskim standardima HACCP, koriste se za skladištenje prehrambenih proizvoda i vrhunskog su kvaliteta. Odlična su zamena za klasičnu...
10.290,00  RSD
Polipropilensko bure za rakiju 1060L Burad za rakiju
Burad za čuvanje rakije Polipropilenska burad izrađena su po svetskim standardima HACCP, koriste se za skladištenje prehrambenih proizvoda i vrhunskog su kvaliteta. Odlična su zamena za klasičnu...
43.650,00  RSD
Polipropilensko bure za rakiju 500L Burad za rakiju
Burad za čuvanje rakije Polipropilenska burad izrađena su po svetskim standardima HACCP, koriste se za skladištenje prehrambenih proizvoda i vrhunskog su kvaliteta. Odlična su zamena za klasičnu...
23.970,00  RSD
Polipropilensko bure za rakiju 400L Burad za rakiju
Burad za čuvanje rakije Polipropilenska burad izrađena su po svetskim standardima HACCP, koriste se za skladištenje prehrambenih proizvoda i vrhunskog su kvaliteta. Odlična su zamena za klasičnu...
20.820,00  RSD
Polipropilensko bure za vino 400L Burad za vino
Burad za čuvanje vina Polipropilenska burad izrađena su po svetskim standardima HACCP, koriste se za skladištenje prehrambenih proizvoda i vrhunskog su kvaliteta. Odlična su zamena za klasičnu...
21.450,00  RSD
Polipropilensko bure za rakiju 2000L Burad za rakiju
Burad za čuvanje rakije Polipropilenska burad izrađena su po svetskim standardima HACCP, koriste se za skladištenje prehrambenih proizvoda i vrhunskog su kvaliteta. Odlična su zamena za klasičnu...
84.210,00  RSD
Polipropilensko bure za vino 2000L Burad za vino
Burad za čuvanje vina Polipropilenska burad izrađena su po svetskim standardima HACCP, koriste se za skladištenje prehrambenih proizvoda i vrhunskog su kvaliteta. Odlična su zamena za klasičnu...
86.370,00  RSD
Polipropilensko bure za vino 600L Burad za vino
Burad za čuvanje vina Polipropilenska burad izrađena su po svetskim standardima HACCP, koriste se za skladištenje prehrambenih proizvoda i vrhunskog su kvaliteta. Odlična su zamena za klasičnu...
27.990,00  RSD
Polipropilensko bure za vino 1060L Burad za vino
Burad za čuvanje vina Polipropilenska burad izrađena su po svetskim standardima HACCP, koriste se za skladištenje prehrambenih proizvoda i vrhunskog su kvaliteta. Odlična su zamena za klasičnu...
45.000,00  RSD
Polipropilensko bure za rakiju 3000L Burad za rakiju
Burad za čuvanje rakije Polipropilenska burad izrađena su po svetskim standardima HACCP, koriste se za skladištenje prehrambenih proizvoda i vrhunskog su kvaliteta. Odlična su zamena za klasičnu...
116.340,00  RSD
Polipropilensko bure za vino 3000L Burad za vino
Burad za čuvanje vina Polipropilenska burad izrađena su po svetskim standardima HACCP, koriste se za skladištenje prehrambenih proizvoda i vrhunskog su kvaliteta. Odlična su zamena za klasičnu...
118.890,00  RSD
Polipropilensko bure za rakiju 1400L Burad za rakiju
Burad za čuvanje rakije Polipropilenska burad izrađena su po svetskim standardima HACCP, koriste se za skladištenje prehrambenih proizvoda i vrhunskog su kvaliteta. Odlična su zamena za klasičnu...
57.870,00  RSD
Polipropilensko bure za vino 1400L Burad za vino
Burad za čuvanje vina Polipropilenska burad izrađena su po svetskim standardima HACCP, koriste se za skladištenje prehrambenih proizvoda i vrhunskog su kvaliteta. Odlična su zamena za klasičnu...
59.670,00  RSD
Polipropilensko bure za rakiju 600L Burad za vino
Burad za čuvanje rakije Polipropilenska burad izrađena su po svetskim standardima HACCP, koriste se za skladištenje prehrambenih proizvoda i vrhunskog su kvaliteta. Odlična su zamena za klasičnu...
27.240,00  RSD