mesarske daske

Daska za sečenje od polietilena 30x300x500
Daska za sečenje od polietilena 30x300x500 Mesarske daske
PLASTIČNE PE PLOČE - izrađene su od PE 500 - veliki asortiman,...
 3.564,00 RSD
Daska za sečenje od polietilena 15x300x400
Daska za sečenje od polietilena 15x300x400 Mesarske daske
PLASTIČNE PE PLOČE - izrađene su od PE 500 - veliki asortiman,...
 1.404,00 RSD
Daska za sečenje od polietilena 20x300x500
Daska za sečenje od polietilena 20x300x500 Mesarske daske
PLASTIČNE PE PLOČE - izrađene su od PE 500 - veliki asortiman,...
 2.088,00 RSD
Daska za sečenje od polietilena 20x300x400
Daska za sečenje od polietilena 20x300x400 Mesarske daske
PLASTIČNE PE PLOČE - izrađene su od PE 500 - veliki asortiman,...
 1.692,00 RSD
Daska za sečenje od polietilena 15x300x500
Daska za sečenje od polietilena 15x300x500 Mesarske daske
PLASTIČNE PE PLOČE - izrađene su od PE 500 - veliki asortiman,...
 1.764,00 RSD
Daska za sečenje od polietilena 30x250x400
Daska za sečenje od polietilena 30x250x400 Mesarske daske
PLASTIČNE PE PLOČE - izrađene su od PE 500 - veliki asortiman,...
 2.376,00 RSD
Daska za sečenje od polietilena 20x250x400
Daska za sečenje od polietilena 20x250x400 Mesarske daske
PLASTIČNE PE PLOČE - izrađene su od PE 500 - veliki asortiman,...
 1.404,00 RSD
Daska za sečenje od polietilena 15x250x400
Daska za sečenje od polietilena 15x250x400 Mesarske daske
PLASTIČNE PE PLOČE - izrađene su od PE 500 - veliki asortiman,...
 1.152,00 RSD
Daska za sečenje od polietilena 20x400x600
Daska za sečenje od polietilena 20x400x600 Mesarske daske
PLASTIČNE PE PLOČE - izrađene su od PE 500 - veliki asortiman,...
 3.390,00 RSD
Daska za sečenje od polietilena 30x300x400
Daska za sečenje od polietilena 30x300x400 Mesarske daske
PLASTIČNE PE PLOČE - izrađene su od PE 500 - veliki asortiman,...
 2.916,00 RSD