Lebosol MagSOFT SC 1L Neorganska (mineralna) đubriva
Lebosol® MagSOFT SC Sastav suspenzije: magnezijum hidroksid i sumpor 24,1 % Ukupan sadržaj magnezijum-oksida (350 g/lMgO) 16,6 % Sumpor (240 g/l S) U svim kulturama Kako bi se obezbedila...
1.287,00  RSD
Lebosol Bor - etanolamin 10L Neorganska (mineralna) đubriva
Bor-etanolamin 11% vodorastvorljivog bora (B) u obliku bor-etanolamina (150 g/l B) U svim kulturama: Kako bi se obezbedila potreba kultura za borom Preporuka: 0,5 - 3 l/ha (u kombinaciji sa...
5.610,00  RSD
Lebosol Robustus SC 1L Neorganska (mineralna) đubriva
Lebosol® Robustus SC 7,0 % ukupan sadržaj bora (100 g/l B) Takođe sadrži i: 14,6 % kalcijuma u obliku kalcijum-oksida (215 g/l CaO) 1,70 % ukupan sadržaj magnezijuma u obliku...
1.089,00  RSD
Lebosol Bor - etanolamin 1L Neorganska (mineralna) đubriva
Bor-etanolamin 11% vodorastvorljivog bora (B) u obliku bor-etanolamina (150 g/l B) U svim kulturama: Kako bi se obezbedila potreba kultura za borom Preporuka: 0,5 - 3 l/ha (u kombinaciji sa...
682,00  RSD