Oprema za vinare i ljubitelje srpske rakije

U ponudi imamo veliki izbor buradi za vino i rakiju, burad od inoxa, burad od polipropilena (medicinske plastike). Pre buradi za čuvanje vina i rakije, potrebni su vam kvasci i enzimi za voće, muljače i sečke za voće, kazani za rakiju. U toku pravljenja vina i rakije trebaju vam i merni instrumenti, za određivanje vrenja komine (indikator vrenja), za određivanje šećera u moštu (refraktometar), procenta alkohola u gotovom vinu ili rakiji (alkoholmetar ili rakijaš). Na kraju procesa pravljenja vina i rakije radi se pretakanje iz buradi u flaše! Pretakanje se vrši uz pomoć posebnih pumpi za pretakanje. I još zatvaranje flaša uz pomoć čepilica ili zatvaračica, koje mogu biti za krunski čep ili za plutani čep.

Vinomer za određivanje procenta alkohola u vinu Duvančić Merni enološki instrumenti
Vinomer ili Bernadotova vaga koristi se za orijentaciono određivanje volumnog procenta alkohola u gotovom vinu. Za postizanje najtačnijih rezultata merenja je potrebno izvoditi pri temperaturi vina...
1.440,00  RSD
Termometar za vino u blister pakovanju Merni enološki instrumenti
Termometar za vino u blister pakovanju Termometar za vino namenjen je za merenje temperature vina pri posluživanju. Ovaj termometar omogućava uživanje vina na pravilnoj temperaturi. ...
1.200,00  RSD
Indikator vrenja komine Merni enološki instrumenti
Indikator vrenja komine -za određivanje kraja vrenja voćne komine -za pečenje rakije neophodno je da sav šećer prevre u alkohol -ako komina nije prevrela, dobićemo manje rakije ...
1.140,00  RSD
Rakijaški komplet SD Duvančić (Alkoholometar + indikator vrenja komine) Merni enološki instrumenti
1. Orijentacioni alkoholometar "rakijaš" -pomoć kod pečenja (destilacije) rakije -za merenje jačine rakije -alkoholometar meri zapreminski (procentualni) udeo alkohola u rakiji ...
1.680,00  RSD
Širometar - moštomer po EKSELU + temperatura Merni enološki instrumenti
Širometar (moštomer) je sprava koja se koristi za određivanje količine (procenata) šećera u širi (moštu). Deluje na osnovu gustine šire. Postoje dve vrste širometara zavisno od sklale koja se...
1.710,00  RSD
Širometar - moštomer po EKSELU orijentacioni SD Duvančić Merni enološki instrumenti
Širometar (moštomer) je sprava koja se koristi za određivanje količine (procenata) šećera u širi (moštu). Deluje na osnovu gustine šire. Postoje dve vrste širometara zavisno od sklale koja se...
930,00  RSD
Širometar - moštomer po BABOU sa toplomerom Merni enološki instrumenti
Širometar - moštomer po BABOU sa toplomerom Moštomeri za merenje šećera u komini. Merač za širu (širometar) koristimo za određivanje količine (procenat) šećera u moštu. Merač deluje na...
1.560,00  RSD
Širometar - moštomer po BABOU orijentacioni SD Duvančić Merni enološki instrumenti
Širometar - moštomer po BABOU orijentacioni Moštomeri za merenje secera u komini. Merač za širu (širometar) koristimo za određivanje količine (procenat) šećera u moštu. Merač deluje na...
930,00  RSD
Alkoholmetar sa toplomerom SD Duvančić Merni enološki instrumenti
Alkoholometar je merač koji deluje na principu gustoće tečnosti. Što je tečnost toplija, ona je ređa, te alkoholometar tone dublje. Hladnije tekućine su gušće pa alkoholometar uranja pliće. Pomoću...
2.100,00  RSD
Alkoholmetar orijentacioni SD Duvančić Merni enološki instrumenti
Alkoholometar je merni instrument kojim se određuje zapreminski (procentualni) udeo alkohola u mešavinama alkohola i vode i bistrim alkoholnim destilatima. Pod tim se podrazumevaju alkoholna pića u...
750,00  RSD