Mikrobiološka đubriva

Mikrobiološka đubriva stimulišu rast biljaka

Mikrobiološko đubrivo Slavol 10L za navodnjavanje kap po kap
Mikrobiološko đubrivo Slavol 10L za navodnjavanje kap po kap Mikrobiološka đubriva
Folijarno/sistemom za navodnjavanje "kap po kap" SASTAV: Sadrži...
4 470 RSD
Mikrobiološko đubrivo Slavol 1L za navodnjavanje kap po kap
Mikrobiološko đubrivo Slavol 1L za navodnjavanje kap po kap Mikrobiološka đubriva
Folijarno/sistemom za navodnjavanje "kap po kap" SASTAV: Sadrži...
570 RSD
Mikrobiološko đubrivo Panorama Bio Plus 500g
Mikrobiološko đubrivo Panorama Bio Plus 500g Mikrobiološka đubriva
Zemljišno, sistemi irigacije SASTAV: Rizosferne bakterije i spore...
14 970 RSD
Mikrobiološko đubrivo Panorama Bio Plus 100g
Mikrobiološko đubrivo Panorama Bio Plus 100g Mikrobiološka đubriva
Zemljišno, sistemi irigacije SASTAV: Rizosferne bakterije i spore...
3 240 RSD