Bacillomix ORIGINAL 1L - Mikrobiološko đubrivo za sve kulture Mikrobiološka đubriva
100% prirodan mikrobiološki biostimulator i oplemenjivač zemljišta, sa povećanim sadržajem živih bakterijskih ćelija dobijenih iz 12 moćnih Bacillus sp . sojeva. Inovativan mikrobiološki preparat...
1.650,00  RSD
Valagro MC Cream 1L Neorganska (mineralna) đubriva
Folijarno Biostimulator kremaste formulacije obogaćen manganom i cinkom u helatnoj formi za stimulaciju formiranja plodova i veću produktivnost. MC Cream je formulisan na aktivnim sastojcima...
2.310,00  RSD
Bacillomix BIOTIC B 500ml - Mikrobiološko đubrivo za povrtarske kulture Mikrobiološka đubriva
Biotic B je mikrobiološko đubrivo koje se koristi u proizvodnji povrtarskih kultura na svim tipovima zemljišta. Ove bakterije direktno pospešuju rast biljaka kroz: Proizvodnju biljnih hormona...
1.170,00  RSD
Bacillomix GRAMINO B 1L - Mikrobiološko đubrivo za ratarske kulture Mikrobiološka đubriva
GRAMINO B je polivalentan mikrobiološki preparat koji sadrži efektivne sojeve mikroorganizama, koji imaju izraženu moć kompeticije sa autohtonom mikrobnom populacijom, visok stepen sposobnosti...
2.940,00  RSD
Bacillomix GRAMINO B 10L - Mikrobiološko đubrivo za ratarske kulture Mikrobiološka đubriva
GRAMINO B je polivalentan mikrobiološki preparat koji sadrži efektivne sojeve mikroorganizama, koji imaju izraženu moć kompeticije sa autohtonom mikrobnom populacijom, visok stepen sposobnosti...
27.300,00  RSD
Bacillomix RAZOR B 1L - Mikrobiološko đubrivo za razlaganje žetvenih ostataka Mikrobiološka đubriva
Razor B za razlaganje žetvenih ostataka. RAZOR B je polivalentan mikrobiološki preparat koji sadrži efektivne sojeve mikroorganizama, koji imaju izraženu moć kompeticije sa autohtonom mikrobnom...
1.650,00  RSD
Bacillomix SEMENNOPS 1L - Mikrobiološko đubrivo za tretman semena Mikrobiološka đubriva
Snažan start za pun prinos sa SemennOps preparatom koji se koristi u proizvodnji ratarskih, povrtarskih i voćarskih biljnih vrsta, kao i u cvećarstvu. SemmenOps je potpuno prirodan preparat pogodan...
3.300,00  RSD
Bacillomix ORIGINAL 100ml - Mikrobiološko đubrivo za sve kulture Mikrobiološka đubriva
100% prirodan mikrobiološki biostimulator i oplemenjivač zemljišta, sa povećanim sadržajem živih bakterijskih ćelija dobijenih iz 12 moćnih Bacillus sp . sojeva. Inovativan mikrobiološki preparat...
242,00  RSD
NPK đubrivo 5kg Floris 15-15-15 Neorganska (mineralna) đubriva
SASTAV: NPK - 15:15:15 , 11.0 % S PRIMENA: Namenjeno za ishranu različitih biljnih vrsta (posebno jarih kultura), na različitim tipovima zemljišta. Primenjuje se u predsetvenoj obradi...
1.287,00  RSD
AN đubrivo 5kg Floris Neorganska (mineralna) đubriva
SASTAV: 34% N, polovina je u amonijačnom, a polovina u nitratnom obliku PRIMENA: AN se izuzetno dobro rastvara u vodi i jedno je od najrastvorljivijih đubriva. Primenom ovog đubriva gajenim...
1.221,00  RSD
Valagro Plantafol 5kg 20-20-20 Neorganska (mineralna) đubriva
Folijarno SASTAV: NPK - 20:20:20 + mikroelementi ( B 0,02%, Cu 0,05%, Fe (EDTA helati) 0,1%, Mn 0,05%, ZN 0,05%) PRIMENA: Folijarno, svakih 15-20 dana, pre cvetanja i za vreme vegetativnog...
3.657,00  RSD
Valagro Plantafol 1kg 20-20-20 Neorganska (mineralna) đubriva
Folijarno SASTAV: NPK - 20:20:20 PRIMENA: Folijarno, svakih 15-20 dana, pre cvetanja i za vreme vegetativnog perioda i plodonošenja. Pomoć biljci u stresnim situacijama (presađivanje,...
792,00  RSD
Bacillomix BIOTIC B 10L - Mikrobiološko đubrivo za povrtarske kulture Mikrobiološka đubriva
Biotic B je mikrobiološko đubrivo koje se koristi u proizvodnji povrtarskih kultura na svim tipovima zemljišta. Ove bakterije direktno pospešuju rast biljaka kroz: Proizvodnju biljnih hormona...
17.930,00  RSD
Bacillomix BIOTIC B 1L - Mikrobiološko đubrivo za povrtarske kulture Mikrobiološka đubriva
Biotic B je mikrobiološko đubrivo koje se koristi u proizvodnji povrtarskih kultura na svim tipovima zemljišta. Ove bakterije direktno pospešuju rast biljaka kroz: Proizvodnju biljnih hormona...
2.070,00  RSD
Bacillomix RAZOR B 10L - Mikrobiološko đubrivo za razlaganje žetvenih ostataka Mikrobiološka đubriva
Razor B za razlaganje žetvenih ostataka. RAZOR B je polivalentan mikrobiološki preparat koji sadrži efektivne sojeve mikroorganizama, koji imaju izraženu moć kompeticije sa autohtonom mikrobnom...
15.150,00  RSD
Bacillomix SEMENNOPS 100ml - Mikrobiološko đubrivo za tretman semena Mikrobiološka đubriva
Snažan start za pun prinos sa SemennOps preparatom koji se koristi u proizvodnji ratarskih, povrtarskih i voćarskih biljnih vrsta, kao i u cvećarstvu. SemmenOps je potpuno prirodan preparat pogodan...
385,00  RSD
Bacillomix SEMENNOPS 500ml - Mikrobiološko đubrivo za tretman semena Mikrobiološka đubriva
Snažan start za pun prinos sa SemennOps preparatom koji se koristi u proizvodnji ratarskih, povrtarskih i voćarskih biljnih vrsta, kao i u cvećarstvu. SemmenOps je potpuno prirodan preparat pogodan...
1.815,00  RSD
Bacillomix ORIGINAL 500ml - Mikrobiološko đubrivo za sve kulture Mikrobiološka đubriva
100% prirodan mikrobiološki biostimulator i oplemenjivač zemljišta, sa povećanim sadržajem živih bakterijskih ćelija dobijenih iz 12 moćnih Bacillus sp . sojeva. Inovativan mikrobiološki preparat...
870,00  RSD
Bacillomix ORIGINAL 10L - Mikrobiološko đubrivo za sve kulture Mikrobiološka đubriva
100% prirodan mikrobiološki biostimulator i oplemenjivač zemljišta, sa povećanim sadržajem živih bakterijskih ćelija dobijenih iz 12 moćnih Bacillus sp . sojeva. Inovativan mikrobiološki preparat...
14.960,00  RSD
Urea đubrivo 5kg Floris Neorganska (mineralna) đubriva
SASTAV: N 46% PRIMENA: Primenjuje se u presetvenoj pripremi zemljišta ili u osnovnoj obradi za potpunu azotnu ishranu svih biljnih vrsta i na svim tipovima zemljišta, posebno koja imaju kiselu,...
1.595,00  RSD
NPK đubrivo 5kg Floris 6-12-24 Neorganska (mineralna) đubriva
SASTAV: UKUPNI АZOT (N) 6.0 %, FOSFOR PENTOKSID (Р2О5) 12.0 %, KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi 24.0 %, SUMPOR (S) rastvorljiv u vodi 6.0 % PRIMENA:Namenjeno za ishranu različitih biljnih...
1.177,00  RSD
Wuxal Kalcijum 1L Neorganska (mineralna) đubriva
Folijarno SASTAV: Kalcijum (Ca)15 %, Azot (N) 10 %, Magnezijum (Mg) 2 %, Bor (B) 0,05 %, Bakar (Cu) 0,04 %, Gvožđe (Fe) 0,05%, Mangan (Mn) 0,1 %, Molibden (Mo) 0,001%, Cink (Zn) 0,02 % Tečno ...
980,00  RSD