Brojčanik za vino Rover Oprema za pretakanje
Brojčanik za vino Max 3 Bara 20-80L/min Brojčanik koristi se za orijentaciono merenje tečnosti. Brojčanik je baždaren za pritisak vode 1,5 bara i tada je maksimalno odstupanje 1%. U...
17.550,00  RSD
Brojčanik za naftu Rover Oprema za pretakanje
Brojčanik za naftu (dizel) 3 Bar 20-80L/min. Brojčanik koristi se za orijentaciono merenje sa isključivo pritiskom 1,5 bara. Made in Italy. NAPOMENA: Deklaracija o poreklu robe biće...
16.200,00  RSD