Stimulativno utiče na klijanje i ukorenjavanje biljaka, poboljšava rast korena i nadzemnog dela biljaka i povećava otpornost biljaka na stres.

Wuxal Ascofol 1L Organsko - neorganska đubriva
Folijarno SASTAV: Аzot (N) 2,3%, Каlijum (kao K20) 1,5%, Ugljenik organski (С) 7,63%, Bor (B) 3,0%, Маngan (Mn) 0,8%, Cink (Zn) u koncentraciji 0,5%, Tečno PRIMENA: Folijarno hranivo sa visokim...
1.860,00  RSD